Soyabean rate today आजचा सोयाबीन बाजार भाव 27/01/2022

0Soyabean rate today आजचा सोयाबीन बाजार भाव 27/01/2022

उदगीर---क्विंटल6200605061306090
कारंजा---क्विंटल3500552560005850
राहता---क्विंटल42607661446100
गंगापूरहायब्रीडक्विंटल19501159255725
सोलापूरलोकलक्विंटल37577559005800
नागपूरलोकलक्विंटल202495060255756
अमळनेरलोकलक्विंटल20580058755875
हिंगोलीलोकलक्विंटल600569962005949
ताडकळसनं. १क्विंटल115585062006000
लातूरपिवळाक्विंटल14477600161706100
लातूर -मुरुडपिवळाक्विंटल128600061516100
अकोलापिवळाक्विंटल1777500069556000
यवतमाळपिवळाक्विंटल763395061655057
मालेगावपिवळाक्विंटल37520072855971
चिखलीपिवळाक्विंटल1212570064006050
वाशीमपिवळाक्विंटल2400510059305500
भोकरपिवळाक्विंटल46550459675735
जिंतूरपिवळाक्विंटल215555061516056
परतूरपिवळाक्विंटल64580060506040
गंगाखेडपिवळाक्विंटल35625065006300
तेल्हारापिवळाक्विंटल300565060005800
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल300570062116100
निलंगापिवळाक्विंटल228590061116000
उमरगापिवळाक्विंटल35525061005900
पाथरीपिवळाक्विंटल44550058005600
पालमपिवळाक्विंटल18617961796179
उमरखेडपिवळाक्विंटल190560058005700
पुलगावपिवळाक्विंटल145520060815900
घणसावंगीपिवळाक्विंटल190560061005980
26/01/2022
राहता---क्विंटल32601561006050
वरोरापिवळाक्विंटल87550060005650
उमरखेडपिवळाक्विंटल50560058005700
उमरखेड-डांकीपिवळाक्विंटल240560058005700
घणसावंगीपिवळाक्विंटल230580062006100
25/01/2022
अहमदनगर---क्विंटल195450062005350
लासलगाव---क्विंटल840300062516170
लासलगाव - विंचूर---क्विंटल401300061356050
जळगाव---क्विंटल13550056255611
औरंगाबाद---क्विंटल8560060005800
माजलगाव---क्विंटल683500059305800
चंद्रपूर---क्विंटल410555062256100
राहूरी -वांबोरी---क्विंटल36570062005950
उदगीर---क्विंटल6600610061406120
कारंजा---क्विंटल3000555061005890
अचलपूर---क्विंटल123580060005900
लासूर स्टेशन---क्विंटल94450058505700
परळी-वैजनाथ---क्विंटल700580161956001
सेलु---क्विंटल90500162256100
शिरुर---क्विंटल6600060006000
कन्न्ड---क्विंटल6580060005900
तुळजापूर---क्विंटल265580062006000
मोर्शी---क्विंटल20570058005750
मालेगाव (वाशिम)---क्विंटल450510061005500
राहता---क्विंटल26607562006135
गंगापूरहायब्रीडक्विंटल15492560755790
सोलापूरलोकलक्विंटल13400060505905
अमरावतीलोकलक्विंटल5736570060555878
नागपूरलोकलक्विंटल1013500062705952
अमळनेरलोकलक्विंटल36565158455845
हिंगोलीलोकलक्विंटल655586561656015
कोपरगावलोकलक्विंटल352500061756050
मेहकरलोकलक्विंटल1340560071406100
जावळा-बाजारलोकलक्विंटल140590061506000
लासलगाव - निफाडपांढराक्विंटल408539962756231
बारामतीपिवळाक्विंटल458500161256085
लातूरपिवळाक्विंटल14880460162346150
जालनापिवळाक्विंटल2817520064006040
अकोलापिवळाक्विंटल1647520062755800
यवतमाळपिवळाक्विंटल797395062205085
मालेगावपिवळाक्विंटल20605060516050
चोपडापिवळाक्विंटल30510061756175
चिखलीपिवळाक्विंटल1492585164506150
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल3972550062955875
वाशीमपिवळाक्विंटल2100510064506000
वाशीम - अनसींगपिवळाक्विंटल600555062506000
पैठणपिवळाक्विंटल2619161916191
उमरेडपिवळाक्विंटल752400060606000
धामणगाव -रेल्वेपिवळाक्विंटल1220565064956150
वर्धापिवळाक्विंटल150575062756050
भोकरदन -पिपळगाव रेणूपिवळाक्विंटल4590060005950
भोकरपिवळाक्विंटल179570560075856
जिंतूरपिवळाक्विंटल145585065006100
मुर्तीजापूरपिवळाक्विंटल910575061655965
मलकापूरपिवळाक्विंटल326546560805880
वणीपिवळाक्विंटल595550060905700
गेवराईपिवळाक्विंटल101565058955750
परतूरपिवळाक्विंटल65587661506100
गंगाखेडपिवळाक्विंटल36620065006300
तेल्हारापिवळाक्विंटल300577560005875
चांदूर बझारपिवळाक्विंटल251550062675942
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल56500060505900
वरोरापिवळाक्विंटल1009550061505800
तळोदापिवळाक्विंटल21615063316310
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल160592561256000
निलंगापिवळाक्विंटल175555061256000
चाकूरपिवळाक्विंटल100580161716150
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल310607061406105
कळंब (उस्मानाबाद)पिवळाक्विंटल1164570063516200
मुरुमपिवळाक्विंटल81550060805798
उमरगापिवळाक्विंटल34550061706100
सेनगावपिवळाक्विंटल120550060005800
पुर्णापिवळाक्विंटल25560062886248
पाथरीपिवळाक्विंटल8533158515700
मंगरुळपीरपिवळाक्विंटल2471510062856000
मंगळूरपीर - शेलूबाजारपिवळाक्विंटल880570063056200
उमरखेडपिवळाक्विंटल120560058005700
उमरखेड-डांकीपिवळाक्विंटल120560058005700
बाभुळगावपिवळाक्विंटल360560061355901
राजूरापिवळाक्विंटल92518560305731
काटोलपिवळाक्विंटल273370059214650
सिंदीपिवळाक्विंटल226575561955980
24/01/2022
अहमदनगर---क्विंटल306440060005200
येवला---क्विंटल69400062506180
लासलगाव---क्विंटल741350063116231
लासलगाव - विंचूर---क्विंटल438300062406151
शहादा---क्विंटल94609462506139
औरंगाबाद---क्विंटल20550060525776
माजलगाव---क्विंटल696500060115900
चंद्रपूर---क्विंटल423555062906050
कारंजा---क्विंटल5500572562005965
अचलपूर---क्विंटल21560061005850
श्रीगोंदा---क्विंटल16390039003900
लासूर स्टेशन---क्विंटल110520060505900
परळी-वैजनाथ---क्विंटल1300585162756120
रिसोड---क्विंटल4950540063505900
लोहा---क्विंटल59550063316250
तुळजापूर---क्विंटल260600062006100
मोर्शी---क्विंटल420580069356367
मालेगाव (वाशिम)---क्विंटल900550061005700
राहता---क्विंटल51605062206175
गंगापूरहायब्रीडक्विंटल15575059355880
सोलापूरलोकलक्विंटल190550061706050
अमरावतीलोकलक्विंटल5854575060405895
अमळनेरलोकलक्विंटल40540156505650
मनमाडलोकलक्विंटल5608261616082
हिंगोलीलोकलक्विंटल500588563656125
कोपरगावलोकलक्विंटल164500062216150
श्रीरामपूर - बेलापूरलोकलक्विंटल4550060005700
अंबड (वडी गोद्री)लोकलक्विंटल40570060005900
मेहकरलोकलक्विंटल2240560068856100
ताडकळसनं. १क्विंटल120615063006200
लासलगाव - निफाडपांढराक्विंटल511412163006270
लातूरपिवळाक्विंटल15799589162876200
लातूर -मुरुडपिवळाक्विंटल95600062006150
धर्माबादपिवळाक्विंटल2650541062556110
जालनापिवळाक्विंटल3022570064006100
अकोलापिवळाक्विंटल2137550065006000
यवतमाळपिवळाक्विंटल835395062505105
मालेगावपिवळाक्विंटल27606061266071
आर्वीपिवळाक्विंटल160500061505900
चिखलीपिवळाक्विंटल1307579064106100
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल4241565063056000
वाशीमपिवळाक्विंटल4500510064006000
वाशीम - अनसींगपिवळाक्विंटल1200555062006000
वर्धापिवळाक्विंटल69555060405850
भोकरपिवळाक्विंटल316500060035501
जिंतूरपिवळाक्विंटल86550065006100
मुर्तीजापूरपिवळाक्विंटल1300585062206110
खामगावपिवळाक्विंटल4838560063005950
मलकापूरपिवळाक्विंटल343540060755835
वणीपिवळाक्विंटल972540562005700
जामखेडपिवळाक्विंटल39500058005400
गेवराईपिवळाक्विंटल105535061005700
परतूरपिवळाक्विंटल93600062506200
चांदूर बझारपिवळाक्विंटल270600071076501
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल30530060005800
वरोरापिवळाक्विंटल703546561506000
वरोरा-माढेलीपिवळाक्विंटल48590062006000
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल120580061756050
किल्ले धारुरपिवळाक्विंटल278550061956051
निलंगापिवळाक्विंटल282580061576100
चाकूरपिवळाक्विंटल104610162496151
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल683607061806140
मुखेडपिवळाक्विंटल12635063506350
कळंब (उस्मानाबाद)पिवळाक्विंटल1318590065116211
मुरुमपिवळाक्विंटल175555161705861
उमरगापिवळाक्विंटल15560062006100
बसमतपिवळाक्विंटल463410062606041
सेनगावपिवळाक्विंटल180540061005800
पुर्णापिवळाक्विंटल12560062886248
पाथरीपिवळाक्विंटल18520059505800
पालमपिवळाक्विंटल12615161516151
मंगरुळपीरपिवळाक्विंटल3378480063306000
मंगळूरपीर - शेलूबाजारपिवळाक्विंटल1230570062006000
नेर परसोपंतपिवळाक्विंटल848610063256250
उमरखेडपिवळाक्विंटल90560058005700
उमरखेड-डांकीपिवळाक्विंटल120560058005700
बाभुळगावपिवळाक्विंटल752500061205800
राजूरापिवळाक्विंटल304563562355822
काटोलपिवळाक्विंटल63410055504800
आष्टी (वर्धा)पिवळाक्विंटल275340059505450
आष्टी- कारंजापिवळाक्विंटल210360060005400
पुलगावपिवळाक्विंटल51565059005800
सिंदीपिवळाक्विंटल146567560955800
सिंदी(सेलू)पिवळाक्विंटल3486585063506075
सोनपेठपिवळाक्विंटल200560061916091
23/01/2022
सिल्लोड---क्विंटल13570061005900
उदगीर---क्विंटल5750615062306190
शिरुर---क्विंटल3610061006100
कन्न्ड---क्विंटल5580060005900
पैठणपिवळाक्विंटल3604160416041
अजनगाव सुर्जीपिवळाक्विंटल25550062505900
शेवगावपिवळाक्विंटल17400045004500
वरोरापिवळाक्विंटल29510055505400
वरोरा-खांबाडापिवळाक्विंटल92500060005700
बाळापूरपिवळाक्विंटल775510060535850
उमरखेडपिवळाक्विंटल200560058005700
काटोलपिवळाक्विंटल59380060005000
आष्टी- कारंजापिवळाक्विंटल245370061505500
देवणीपिवळाक्विंटल126593063806155
22/01/2022
अहमदनगर---क्विंटल320440061005250
येवला---क्विंटल40600061626127
लासलगाव - विंचूर---क्विंटल183300062526200
जळगाव---क्विंटल40560059005800
औरंगाबाद---क्विंटल22600061256062
नांदेड---क्विंटल262590062256175
माजलगाव---क्विंटल613510060805900
राहूरी -वांबोरी---क्विंटल21557661255850
उदगीर---क्विंटल5600620062516225
अचलपूर---क्विंटल145550062005800
लासूर स्टेशन---क्विंटल80550060005800
परळी-वैजनाथ---क्विंटल560585063016176
शिरुर---क्विंटल1600060006000
कन्न्ड---क्विंटल6580062006000
लोहा---क्विंटल31570163016250
तुळजापूर---क्विंटल370600062006100
मालेगाव (वाशिम)---क्विंटल350550061005700
राहता---क्विंटल19617062516210
धुळेहायब्रीडक्विंटल4590560006000
पिंपळगाव(ब) - पालखेडहायब्रीडक्विंटल136470063216280
सोलापूरलोकलक्विंटल74605561706150
अमरावतीलोकलक्विंटल5792575060505900
नागपूरलोकलक्विंटल469510062565957
अमळनेरलोकलक्विंटल30500061556155
हिंगोलीलोकलक्विंटल600599062556122
कोपरगावलोकलक्विंटल191540062146081
अंबड (वडी गोद्री)लोकलक्विंटल15555059115900
लासलगाव - निफाडपांढराक्विंटल324547663046275
वडूजपांढराक्विंटल50640066006500
लातूरपिवळाक्विंटल11033575063276220
लातूर -मुरुडपिवळाक्विंटल104600062506100
जालनापिवळाक्विंटल3599575065006100
अकोलापिवळाक्विंटल2193500069306000
मालेगावपिवळाक्विंटल34600063006075
आर्वीपिवळाक्विंटल190500062856000
चिखलीपिवळाक्विंटल1656580065006150
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल1944560062705940
वाशीमपिवळाक्विंटल3000510063006000
वाशीम - अनसींगपिवळाक्विंटल600550062006000
भोकरदनपिवळाक्विंटल25610062006150
भोकरपिवळाक्विंटल121500061505575
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल241560061005850
जिंतूरपिवळाक्विंटल20590062366000
खामगावपिवळाक्विंटल5386570063006000
मलकापूरपिवळाक्विंटल273560061305980
सावनेरपिवळाक्विंटल37570061656000
जामखेडपिवळाक्विंटल6535057005525
गेवराईपिवळाक्विंटल86550060005800
परतूरपिवळाक्विंटल106570062006150
गंगाखेडपिवळाक्विंटल38625065006300
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल10600062006200
लोणारपिवळाक्विंटल1470615063006225
वरोरापिवळाक्विंटल487525061505900
वरोरा-खांबाडापिवळाक्विंटल327530061005700
धरणगावपिवळाक्विंटल15580061256105
नांदगावपिवळाक्विंटल3370063006000
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल80560062306100
निलंगापिवळाक्विंटल200570061806100
चाकूरपिवळाक्विंटल70613562216182
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल346617062356202
हिमायतनगरपिवळाक्विंटल25580060005900
कळंब (उस्मानाबाद)पिवळाक्विंटल1454593165796262
मुरुमपिवळाक्विंटल284570062315966
उमरगापिवळाक्विंटल18591063506300
बसमतपिवळाक्विंटल185604062606197
सेनगावपिवळाक्विंटल140540061505900
पुर्णापिवळाक्विंटल33560062886248
पाथरीपिवळाक्विंटल22560059505751
नांदूरापिवळाक्विंटल315507061006100
आष्टी-जालनापिवळाक्विंटल15589062316000
नेर परसोपंतपिवळाक्विंटल784605062656150
उमरखेडपिवळाक्विंटल180560068005700
उमरखेड-डांकीपिवळाक्विंटल240560058005700
बाभुळगावपिवळाक्विंटल395536063505900
सिंदीपिवळाक्विंटल41556061505945
जाफराबादपिवळाक्विंटल105620064006300
देवणीपिवळाक्विंटल120620064006300
21/01/2022
अहमदनगर---क्विंटल317450062005350
येवला---क्विंटल30560061966161
लासलगाव---क्विंटल654500062896221
लासलगाव - विंचूर---क्विंटल440300062786150
शहादा---क्विंटल177470162526063
औरंगाबाद---क्विंटल12560060755837
नांदेड---क्विंटल606589062556170
माजलगाव---क्विंटल530520060615900
चंद्रपूर---क्विंटल437570063456200
राहूरी -वांबोरी---क्विंटल11590060365968
संगमनेर---क्विंटल20610062506175
सिल्लोड---क्विंटल18580061006000
उदगीर---क्विंटल4400623062756252
कारंजा---क्विंटल3500567562606010
अचलपूर---क्विंटल400580061005950
लासूर स्टेशन---क्विंटल168560060505850
परळी-वैजनाथ---क्विंटल789505163016251
सेलु---क्विंटल199580062496100
रिसोड---क्विंटल1850520064005800
कन्न्ड---क्विंटल14600063006150
लोहा---क्विंटल55600062506100
तुळजापूर---क्विंटल385600062506100
मानोरा---क्विंटल612540062615830
मोर्शी---क्विंटल12520058005500
मालेगाव (वाशिम)---क्विंटल450540060005600
राहता---क्विंटल25610062526175
धुळेहायब्रीडक्विंटल33590560006000
गंगापूरहायब्रीडक्विंटल15600062016051
सोलापूरलोकलक्विंटल62600062006100
अमरावतीलोकलक्विंटल5854575061005925
अमळनेरलोकलक्विंटल40590061006100
हिंगोलीलोकलक्विंटल680590065006200
कोपरगावलोकलक्विंटल468500063916200
श्रीरामपूर - बेलापूरलोकलक्विंटल19520061005700
अंबड (वडी गोद्री)लोकलक्विंटल35580060776000
मेहकरलोकलक्विंटल1570555571076150
लासलगाव - निफाडपांढराक्विंटल375550063306285
बारामतीपिवळाक्विंटल499520062126181
लातूरपिवळाक्विंटल16372595163176200
लातूर -मुरुडपिवळाक्विंटल44610062506150
जालनापिवळाक्विंटल2542560063506100
अकोलापिवळाक्विंटल3093550064455950
यवतमाळपिवळाक्विंटल603395062855117
आर्वीपिवळाक्विंटल165500063006000
चिखलीपिवळाक्विंटल1299580065006150
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल4112550063155970
बीडपिवळाक्विंटल268560061466009
वाशीमपिवळाक्विंटल2100510060505500
वाशीम - अनसींगपिवळाक्विंटल1400580062006000
पैठणपिवळाक्विंटल11600060006000
धामणगाव -रेल्वेपिवळाक्विंटल1230580070006650
वर्धापिवळाक्विंटल77565059605800
भोकरपिवळाक्विंटल83522560265625
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल285570061005900
मुर्तीजापूरपिवळाक्विंटल1200585563006210
अजनगाव सुर्जीपिवळाक्विंटल25500061005600
खामगावपिवळाक्विंटल6675570064506075
मलकापूरपिवळाक्विंटल351555560755840
वणीपिवळाक्विंटल963540563255700
जामखेडपिवळाक्विंटल34580061005950
शेवगावपिवळाक्विंटल5550060006000
गेवराईपिवळाक्विंटल40550059005750
परतूरपिवळाक्विंटल79585162256200
गंगाखेडपिवळाक्विंटल31625065006300
चांदूर बझारपिवळाक्विंटल254500072016451
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल26550061506150
लोणारपिवळाक्विंटल1200600063006150
वरोरापिवळाक्विंटल545500062005900
वरोरा-माढेलीपिवळाक्विंटल89570061005900
वरोरा-खांबाडापिवळाक्विंटल195500061005600
धरणगावपिवळाक्विंटल14595062506060
नांदगावपिवळाक्विंटल4550162165801
तासगावपिवळाक्विंटल36600062006100
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल170579163806200
किल्ले धारुरपिवळाक्विंटल249440062306000
निलंगापिवळाक्विंटल212580062766200
चाकूरपिवळाक्विंटल115570162026170
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल428615062286189
मुखेडपिवळाक्विंटल18635063506350
हिमायतनगरपिवळाक्विंटल25590060005950
कळंब (उस्मानाबाद)पिवळाक्विंटल1167590066516250
मुरुमपिवळाक्विंटल574550063005900
उमरगापिवळाक्विंटल28600061706100
बसमतपिवळाक्विंटल435594062806182
सेनगावपिवळाक्विंटल150550062006000
पुर्णापिवळाक्विंटल24591064206250
पाथरीपिवळाक्विंटल29575160005900
मंगरुळपीरपिवळाक्विंटल3003500063806200
मंगळूरपीर - शेलूबाजारपिवळाक्विंटल1405580062906150
नांदूरापिवळाक्विंटल350511160506050
आष्टी-जालनापिवळाक्विंटल55530062615900
नेर परसोपंतपिवळाक्विंटल825610063356295
उमरखेडपिवळाक्विंटल40550057005600
बाभुळगावपिवळाक्विंटल560525063505870
राजूरापिवळाक्विंटल163426062055814
काटोलपिवळाक्विंटल34415056514850
आष्टी (वर्धा)पिवळाक्विंटल225360061505560
आष्टी- कारंजापिवळाक्विंटल205370061505550
पुलगावपिवळाक्विंटल60570061056050
सिंदीपिवळाक्विंटल219570061005860
सिंदी(सेलू)पिवळाक्विंटल1746575065006350
देवणीपिवळाक्विंटल107600064006200
20/01/2022
येवला---क्विंटल56580062256213
लासलगाव---क्विंटल437300063116260
लासलगाव - विंचूर---क्विंटल606300062756100
शहादा---क्विंटल121570062506121
बार्शी---क्विंटल1212550061505800
औरंगाबाद---क्विंटल61589961116005
नांदेड---नग278585562156180
माजलगाव---क्विंटल533530060615900
चंद्रपूर---क्विंटल214590063356150
सिल्लोड---क्विंटल20570061006000
उदगीर---क्विंटल5200617062356202
कारंजा---क्विंटल4000557561805875
अचलपूर---क्विंटल260555062005875
श्रीगोंदा---क्विंटल4388038803880
श्रीरामपूर---क्विंटल124600063006175
लासूर स्टेशन---क्विंटल97550060505850
परळी-वैजनाथ---क्विंटल570580062516131
सेलु---क्विंटल288590062256000
शिरुर---क्विंटल9580060005800
कन्न्ड---क्विंटल2600063006150
लोहा---क्विंटल38575062616100
तुळजापूर---क्विंटल420600061506100
मानोरा---क्विंटल594500062005600
मोर्शी---क्विंटल410550059005700
मालेगाव (वाशिम)---क्विंटल550490060005500
राहता---क्विंटल49600162256200
धुळेहायब्रीडक्विंटल8570061156000
सोलापूरलोकलक्विंटल123401062056130
अमरावतीलोकलक्विंटल6370550060505775
हिंगोलीलोकलक्विंटल700580063006050
कोपरगावलोकलक्विंटल228580162516036
श्रीरामपूर - बेलापूरलोकलक्विंटल16540059005700
अंबड (वडी गोद्री)लोकलक्विंटल20530058005700
मेहकरलोकलक्विंटल1350560070006100
ताडकळसनं. १क्विंटल51610062516200
लासलगाव - निफाडपांढराक्विंटल414550163316315
लातूरपिवळाक्विंटल11617580063026200
धर्माबादपिवळाक्विंटल2400555062356100
जालनापिवळाक्विंटल2249550065006100
अकोलापिवळाक्विंटल2570510067005900
यवतमाळपिवळाक्विंटल724395063455147
मालेगावपिवळाक्विंटल24500074016081
चिखलीपिवळाक्विंटल1121560065216060
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल3354560063316010
बीडपिवळाक्विंटल151459961805884
वाशीमपिवळाक्विंटल1200550062006000
वाशीम - अनसींगपिवळाक्विंटल1300550062005800
पैठणपिवळाक्विंटल5575057505750
उमरेडपिवळाक्विंटल2514500062406150
धामणगाव -रेल्वेपिवळाक्विंटल1150570068306100
वर्धापिवळाक्विंटल53560061005850
भोकरपिवळाक्विंटल19520560005602
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल273560060005800
जिंतूरपिवळाक्विंटल93600062706125
खामगावपिवळाक्विंटल3488580063506075
मलकापूरपिवळाक्विंटल380550061055970
दिग्रसपिवळाक्विंटल275580063156195
वणीपिवळाक्विंटल569520062455800
सावनेरपिवळाक्विंटल15612961296129
जामखेडपिवळाक्विंटल12500060005500
गेवराईपिवळाक्विंटल44560059005800
परतूरपिवळाक्विंटल42595062006175
गंगाखेडपिवळाक्विंटल38625065006300
चांदूर बझारपिवळाक्विंटल289500073716415
वरूड-राजूरा बझारपिवळाक्विंटल10414159515622
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल36550062006100
लोणारपिवळाक्विंटल1500579063006045
वरोरापिवळाक्विंटल864500061905950
वरोरा-खांबाडापिवळाक्विंटल242565060505700
तळोदापिवळाक्विंटल10600062526100
नांदगावपिवळाक्विंटल8622063506280
गंगापूरपिवळाक्विंटल12595065016100
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल470535161886110
औसापिवळाक्विंटल1718580064116339
चाकूरपिवळाक्विंटल210598761756002
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल217610062006150
मुखेडपिवळाक्विंटल21635063506350
कळंब (उस्मानाबाद)पिवळाक्विंटल866550065516200
मुरुमपिवळाक्विंटल266580066006250
उमरगापिवळाक्विंटल24550061606050
बसमतपिवळाक्विंटल477550062956170
सेनगावपिवळाक्विंटल180550060505800
पुर्णापिवळाक्विंटल66592563506161
पाथरीपिवळाक्विंटल26480059015701
मंगरुळपीरपिवळाक्विंटल2310510063006200
मंगळूरपीर - शेलूबाजारपिवळाक्विंटल1437580062906100
नादगाव खांडेश्वरपिवळाक्विंटल134575061605955
नांदूरापिवळाक्विंटल225515060716071
आष्टी-जालनापिवळाक्विंटल20591561626000
नेर परसोपंतपिवळाक्विंटल738610062806150
पांढरकवडापिवळाक्विंटल15578057805780
उमरखेडपिवळाक्विंटल380

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
एक टिप्पणी भेजें (0)